Hätäensiapu (HEA 1) – Verkko-opiskelu 4h + lähiopetus 4h

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
93,00€ (alv 24%)
Aloita

Kurssi kasvattaa auttamisrohkeutta ja kannustaa loogiseen sekä mahdollisimman luontevaan toimintaan hätäensiaputilanteessa auttajan oma turvallisuus huomioiden. Verkko-osuudessa käydään läpi monipuolisesti hätäensiaputilanteet sekä yleisimpien sairauskohtausten ensiapu. Kurssin sisältöinä ovat muun muassa iso verenvuoto, sokki, sydänpysähdys, tajuttomuus, tukehtuminen ja yleisimmät sairauskohtaukset. Useimmat aiheet käydään läpi erikseen sekä lasten että aikuisten auttamisen näkökulmasta. Kaikki kurssin käytännön harjoitukset sisältyvät lähiopetusosioon.