Ensiavun peruskurssi (EAP) – Verkko-opiskelu 8h + lähiopetus 4h

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
136,40€ (alv 24%)
Aloita

Kurssi kasvattaa auttamisrohkeutta ja kannustaa loogiseen sekä mahdollisimman luontevaan toimintaan ensiaputilanteessa auttajan oma turvallisuus huomioiden. Verkko-osuudessa käydään läpi monipuolisesti yleisimpiä ensiaputilanteita, kuten iso verenvuoto, sokki, sydänpysähdys, tajuttomuus, tukehtuminen, yleisimmät sairauskohtaukset, murtumat, palovammat ja liikenneonnettomuudet. Useimmat aiheet käydään läpi erikseen sekä lasten että aikuisten auttamisen näkökulmasta. Kaikki kurssin käytännön harjoitukset sisältyvät lähiopetusosioon.