Monivalintatehtävä 2: Aivotapahtumat

Olet 67-vuotiaan enon kanssa metsämökissä syrjäisessä paikassa. Enon puhe alkaa sammaltamaan, suupieli roikkuu selvästi ja istuma-asento kallistuu oikealle. Vaikuttaa hyvin poikkeavalta tilanteelta.